TeBIT
PRODUKTFIRMOWA NAZWA PRODUKTUcena
netto
( zł )
cena
brutto
( zł )
program księga przychodów
i rozchodów
Księga UE240295
program księga przychodów
i rozchodów - dla biur
rachunkowych1
Księga UE -
dla biur
rachunkowych1
480590
program księga przychodów
i rozchodów - dla podatników
mniej niż 10-ciu2
Księga UE - dla
podatników mniej
niż 10-ciu2
360442
program fakturowo-magazynowyTeBIT2024 Sprzedaż590725
program do produkcji +
promocja - zob. pod cennikiem
TeBIT2024 Produkcja +
promocja - zob. pod cennikiem
9901217
program finansowo-księgowyTeBIT2024 Finanse i Księgowość11901463
program do produkcji +
program finansowo-ksiegowy +
program fakturowo-magazynowy
gratis - zob. pod cennikiem
TeBIT2024 - całość
( Produkcja + Finanse
i Księgowość + Sprzedaż gratis -
zob. pod cennikiem
)
21802681
aktualizacja licencji na
program fakturowo-magazynowy
aktualizacja licencji na
TeBIT2024 Sprzedaż
290356
aktualizacja licencji na
program do produkcji
+ promocja - zob. pod cennikiem
aktualizacja licencji na
TeBIT2024 Produkcja
+ promocja - zob. pod cennikiem
290356
aktualizacja licencji na
program finansowo-księgowy
aktualizacja licencji na
TeBIT2024 Finanse i Księgowość
340418
aktualizacja licencji na
program do produkcji + na
program finansowo-księgowy + na
program fakturowo-magazynowy
gratis - zob. pod cennikiem
aktualizacja licencji na
TeBIT2024 Produkcja + na
TeBIT2024 Finanse i Księgowość
+ na TeBIT2024 Sprzedaż gratis -
zob. pod cennikiem
630774
program kadrowo-płacowyPromax Płatnik10901340
program do wydruku
przelewów bankowych
Przelewy90110
*
każdy program posiada licencję;
w czasie obowiązywania licencji użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania wszelkich aktualizacji zakupionego programu ( aktualizacje programów wynikają najczęściej ze zmian w przepisach prawnych );

wszystkie programy z serii TeBIT2024 ( a więc "SPRZEDAŻ", "PRODUKCJA" i "FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ" ) posiadają licencję 2-letnią, pozostałe programy posiadają licencję roczną
*
cena programu na każde kolejne stanowisko jest o 50% mniejsza !!!
1wersja posiada pojemność dzięki której można prowadzić księgowość dla nieograniczonej liczby firm
2wersja posiada pojemność dzięki której można prowadzić księgowość dla co najwyżej 10-ciu firm
PROMOCJA
*
teraz przy zakupie programu TeBIT2024 Produkcja lub TeBIT2024 Całość otrzymasz program TeBIT2024 Sprzedaż zupełnie za darmo !!!
*
również przy zakupie aktualizacji licencji na któryś z w/w programów otrzymasz aktualizację licencji na program TeBIT2024 Sprzedaż za darmo !!!
USŁUGAcena netto
( zł )
cena brutto
( zł )
nauka obsługi programu/ów67 /1 godz82 /1 godz
stały nadzór130 /miesięcznie3159 /miesięcznie3
serwis74 /1 godz91 /1 godz
3przeciętna cena dla 1 stanowiska komputerowego