TeBIT
Księga UE
powiększ
Lista dowodów
powiększ
Edycja dowodu
powiększ
Lista osób
Edycja osoby
powiększ
Wydruk księgi
przychodów i rozchodów
powiększ
Wydruk księgi
- inny przekrój
powiększ
Zestawienie miesięcy
powiększ
Archiwacja bazy
danych
powiększ
Dane do wydruku
rejestrów