TeBIT
TeBIT2016 - Sprzedaż
powiększ
Edycja dowodu -
wydanie z magazynu
powiększ
Lista faktur
zakupu
powiększ
Edycja faktury
sprzedaży
powiększ
Edycja towaru
powiększ
Wydruk faktury
powiększ
Edycja klienta