TeBIT
TeBIT2016 -
Finanse i Księgowość
powiększ
Lista kont
powiększ
Edycja konta
powiększ
Edycja dowodu -
faktura sprzedaży
powiększ
Wydruk obrotów
i sald
powiększ
Wydruk zestawienia
dowodów