TeBIT
księga przychodów
i rozchodów
firmowa nazwa programu:
Księga UE

Księga UE jest księgowym programem komputerowym przeznaczonym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Program ten jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia takiej księgi.

Charakterystyczną cechą programu jest jego maksymalna prostota i łatwość obsługi. Wyposażony jest on we wszystkie niezbędne do prowadzenia księgowości funkcje przy jednoczesnym braku funkcji skomplikowanych. Dzięki temu program nie jest przeładowany niepotrzebnymi elementami a użytkownik bardzo szybko uczy się jego obsługiwania.

Przeznaczenie programu

Program Księga UE adresowany jest do szerokiego grona firm, organizacji i instytucji. Jest on obecnie z powodzeniem wykorzystywany w wielu rodzajach i profilach działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej.

Program Księga UE sprawdził się w takich rodzajach działalności jak:

Cechy programu

Wymagania sprzętowe

Program Księga UE ma niewielkie wymagania sprzętowe. Łączy się to z naszą chęcią dostarczenia użytkownikom jak najprostszego i przyjaznego w obsłudze programu.

Do właściwego działania programu Księga UE potrzebne są: system Windows 98 lub Me lub XP lub Vista lub Windows 7 oraz dowolna drukarka