TeBIT
program
kadrowo - płacowy
firmowa nazwa programu:
Promax Płatnik

Program Promax Płatnik znajdujący się w naszej ofercie to produkt współpracującej z nami firmy PTH Promax. Promax Płatnik to coś więcej niż program kadrowo - płacowy. Dzięki bogactwu różnych funkcji to mały kombajn wspomagający wszystkie działania firmy jako płatnika.

Przeznaczenie programu

Program Promax Płatnik przeznaczony jest dla szerokiego kręgu firm, organizacji i instytucji o różnych profilach działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej. Może być on z sukcesem wykorzystywany zarówno w małych kilkuosobowych firmach jak i w kilkusetosobowych przedsiębiorstwach z filiami. Świetnie sprawdza się np. w biurach rachunkowych gdzie profesjonalnie wspomaga wszelkie operacje kadrowo - płacowe minimalizując znacząco czas i nakład pracy potrzebne na ich przeprowadzenie.

Ważniejsze cechy programu

Wymagania sprzętowe

Do właściwego działania programu Promax Płatnik potrzebne są: system Windows 98 lub Me lub XP lub Vista lub Windows 7 oraz dowolna drukarka.